İSLÂM’DA YAZI

Bir Yabancının Görüşü: Birinci Cihan Harbinde askerlik münâsebetiyle tanıştığım Macaristan’lı ressam ve subay bir arkadaşım vardı, arasıra istanbul camilerini,müze ve kütübhânelerini birlikte gezer, her çeşid san’at eserlerini ziyaret ve tedkîk ederdik. Bir…

Read More