Allah’ın dediği olur

Usta; hakiki usta, yazma aşkını kamış kalemine şahit tutar. Furkan-ı Hâkim’e, orada yazılı bulunanlara, kaleme ve kalemden neş’et edenlere teslim olur… Hakikatli usta, göz kapaklarını fena âlemine…

Load More